Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
19°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021-10-01СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТДэлгэрэнгүй
2021-01-25Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-03-01Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-03-05Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-03-25Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-05-21Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-06-24Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-07-23Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-08-04Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-08-30Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-09-02Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-09-30Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-10-15Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-11-11Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай Дэлгэрэнгүй
2021-11-29Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-12-23Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай Дэлгэрэнгүй
2021-12-28Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2022-01-18Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайДэлгэрэнгүй