САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

БОАЖ-ын салбарын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” болов. Өдөрлөгийн үеэр модны тарьц суулгац худалдан борлуулдаг 14 аж ахуй нэгж 17 төрлийн үр суулгацыг худалдаж иргэд аж ахуй нэгжүүд идэвхтэй оролцлоо. БОАЖГ-аас 13 сумын удирдлагуудад 2000 ширхэг суулгац, бордооны дэмжлэг үзүүлж сумдын удирлагуудад хүлээлгэж өгөв.