САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркаас Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран Мэдээллийн технологийн хүний нөөцийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Технологийн хөгжил таныг хүлээхгүй” семинарыг зохион байгуулах гэж байна.

Хаана: Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын “Хурлын заал”

Хэзээ: 2022.09.20-ны 10:00 цагт

Зорилтот бүлэг: – Төрийн болон бизнесийн байгууллагын ажилтан албан хаагчид

– МТ-ийг ашигладаг бүх хүнд нээлттэй

Төлбөр: Үнэ төлбөргүй