Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
17°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Б.Батцэцэг

https://www.youtube.com/watch?v=UhTYIIv92rk Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бтцэцэг

Read More »

Б.Найдан

https://www.youtube.com/watch?v=GyBXJyII–M Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Эрчим хүч, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Найдан.

Read More »