Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
19°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021Тусгай зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт, үнэ тарифДэлгэрэнгүй
2021-01-08Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Дэлгэрэнгүй
2021-03-22Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, олгох тухай Дэлгэрэнгүй
2021-05-18Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, олгох тухай Дэлгэрэнгүй
2021-08-02Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Дэлгэрэнгүй
2021-10-14Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Дэлгэрэнгүй