САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал

–  Дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харицаа холбоо, шуудан/, хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харицаа,

–    Байгаль орчин /байгаль хамгаалах, түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/,

–    Хүнс, хөдөө аж ахуй /малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/

–  Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах

–  Өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа илүүтэй чиглүүлэхээс гадна Санхүү, төрийн сангийн болон Нийгмийн бодлогын хэлтэстэй үйл ажиллагааг нягт уялдуулж ажиллана.

АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРАЛБАН ТУШААЛУТАСНЫ ДУГААРИМЭЙЛ ХАЯГӨРӨӨНИЙ ДУГААР
Х.ЭнхцэцэгДарга94019334enkhtsetseg@sukhbaatar.gov.mn№ 212
Ж.БатсуурьБарилга, хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын ахлах мэргэжилтэн91171715, 70518237batsuuri@sukhbaatar.gov.mn№ 216
Б.БатцэцэгХөдөө аж ахуйн бодлогын мэргэжилтэн99696939battsetseg@sukhbaatar.gov.mn№ 210
Д.ОтгонзулБайгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогын мэргэжилтэн99442122otgonzul@sukhbaatar.gov.mn№ 210
М.Гэрэлт-ОдУул уурхай, зам тээврийн бодлогын ахлах мэргэжилтэн99021090, 70518237gereltod@sukhbaatar.gov.mn№ 216
С.УндрахХөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн88115542undrakh@sukhbaatar.gov.mn№ 211
Э.ЦэцэгдарьХүнс, худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн бодлогын мэргэжилтэн88211094tsetsegdari@sukhbaatar.gov.mn№ 210
Б.МөнхтуяаХөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн99147081, 70512188monkhtuya@sukhbaatar.gov.mn№ 219
Д.Мөнхсүлд Эрчим хүч, шуудан харилцаа холбооны бодлогын мэргэжилтэн88840506, 70518237munkhsuld@sukhbaatar.gov.mn№ 216