САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

          Аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах бөгөөд цаашид Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэнд хийх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний асуудалд үйл ажиллагааг илүү чиглүүлж ажиллах, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 

АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРАЛБАН ТУШААЛУТАСНЫ ДУГААРИМЭЙЛ ХАЯГӨРӨӨНИЙ ДУГААР
Д.БаасандоржДарга99086680, 70512204baasandorj@sukhbaatar.gov.mn№ 207
Г.БадамхандОрон нутгийн шийдвэр, байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн99519964, 70518078badamkhand@sukhbaatar.gov.mn№ 214
Н.МөнхгэрэлБодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн99019328, 70518078munkhgerel@sukhbaatar.gov.mn№ 214
Т.ХурцбаярХууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн99085271, 70518078khurtsbayr@sukhbaatar.gov.mn№ 214