САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Бүрэлдэхүүн
АЛБАН ТУШААЛАЛБАН ХААГЧДИЙН НЭРЗУРАГУТАСНЫ ДУГААР
Салбар зөвлөлийн дарга: Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаХ.Энхцэцэгunnamed (1)
Гишүүд: Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргаА.Чулуунбатunnamed (1)
Гишүүд: Аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргаЦ.Ганхуягunnamed (1)
Гишүүд: Аймаг дахь Төрийн аудитын газрын даргаМ.Нарантуяаunnamed (1)
Гишүүд: Иргэний төлөөлөлБ.Сүхбаатарunnamed (1)
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаС.Баянмөнхunnamed (1)7051-2292