Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
17°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

          Аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах бөгөөд цаашид Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэнд хийх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний асуудалд үйл ажиллагааг илүү чиглүүлж ажиллах, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 

АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРАЛБАН ТУШААЛУТАСНЫ ДУГААРИМЭЙЛ ХАЯГӨРӨӨНИЙ ДУГААР
Д.БаасандоржДарга99086680, 70512204baasandorj@sukhbaatar.gov.mn№ 207
Г.БадамхандШинжээч99519964, 70518078badamkhand@sukhbaatar.gov.mn№ 214
Н.МөнхгэрэлШинжээч99019328, 70518078munkhgerel@sukhbaatar.gov.mn№ 214
Т.ХурцбаярШинжээч99085271, 70518078khurtbayr@sukhbaatar.gov.mn№ 214