Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
19°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Захирамж
НЭРДУГААРОГНООХАВСРАЛТ
-“Зөв хандлага-Эерэг нөлөө” аяныг зохион байгуулах тухайА/2332022-05-03Дэлгэрэнгүй
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухайA/3102022-06-08Дэлгэрэнгүй
1Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, хүчингүй болгох тухайА/012022-01-04Дэлгэрэнгүй
2Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/022022-01-04Дэлгэрэнгүй
3Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/032022-01-06Дэлгэрэнгүй
4Тендэрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/042022-01-06Дэлгэрэнгүй
5Тендэрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052022-01-06Дэлгэрэнгүй
6Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дүрэм, чиглэл, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/062022-01-06Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/6832021-12-01Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/6842021-12-01Дэлгэрэнгүй
Зураг төсвийн ажил гүйцэтгүүлж, хөрөнгө гаргах тухайА/6852021-12-01Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/6862021-12-01Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухайА/6872021-12-01Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухайА/6902021-12-01Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/6972021-12-03Дэлгэрэнгүй
Тендэрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/6982021-12-03Дэлгэрэнгүй
Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/6992021-12-03Дэлгэрэнгүй
Зам байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай А/7032021-12-07Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7052021-12-07Дэлгэрэнгүй
Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/7072021-12-08Дэлгэрэнгүй
Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухайА/7092021-12-09Дэлгэрэнгүй
Цол олгох тухайА/7102021-12-09Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх дурсгалын тооллого зохион байгуулах тухайА/7122021-12-09Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/7132021-12-09Дэлгэрэнгүй
Мал угаалгын ванн хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухайА/7142021-12-10Дэлгэрэнгүй
Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/7162021-12-15Дэлгэрэнгүй
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/7182021-12-16Дэлгэрэнгүй
Шагнах тухайА/7192021-12-20Дэлгэрэнгүй
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудын 2021 оны төсөвт хөтөлбөр хоорондын зохицуулалт хийх тухайА/7202021-12-20Дэлгэрэнгүй
7Зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/072022-01-07Дэлгэрэнгүй
8Итгэлмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухайА/082022-01-10Дэлгэрэнгүй
9Жендерийн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухайА/092022-01-10Дэлгэрэнгүй
10Төсөл хэрэгжүүлэх баг томилох тухайА/102022-01-10Дэлгэрэнгүй
11Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/112022-01-10Дэлгэрэнгүй
12Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайА/122022-01-11Дэлгэрэнгүй
13Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/132022-01-11Дэлгэрэнгүй
Тангараг өргүүлэх тухайА/142022-01-11Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/152022-01-11Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162022-01-11Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/172022-01-11Дэлгэрэнгүй
19Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/192022-01-11Дэлгэрэнгүй
20Тендерийн үнэлгнээний хороо байгуулах тухайА/202022-01-11Дэлгэрэнгүй
21Тендерийн үнэлгээний хороо бхйгуулах тухайА/212022-01-11Дэлгэрэнгүй
22Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222022-01-11Дэлгэрэнгүй
23Авто зам, замын байгууламжийн газрын чиглэл, байршил тогтоох тухайА/232022-01-11Дэлгэрэнгүй
24Дэмжлэг үзүүлэх тухайА/242022-01-11Дэлгэрэнгүй
25Хөрөнгө гаргах тухайА/272022-01-11Дэлгэрэнгүй
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухайА/352022-01-18Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/7132021-12-09Дэлгэрэнгүй
Мал угаалгын ванн хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухайА/7142021-12-10Дэлгэрэнгүй
Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/7162021-12-15Дэлгэрэнгүй
Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгийг зарцуулах тухайА/7172021-12-16Дэлгэрэнгүй
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/7182021-12-16Дэлгэрэнгүй
Шагнах тухайА/7192021-12-20Дэлгэрэнгүй
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудын 2021 оны төсөвт хөтөлбөр хоорондын зохицуулалт хийх тухайА/7202021-12-20Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулах тухайА/7212021-12-20Дэлгэрэнгүй
Хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах тухайА/7222021-12-20Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө гаргах тухайА/7232021-12-20Дэлгэрэнгүй
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухайА/7272021-12-22Дэлгэрэнгүй
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/7282021-12-22Дэлгэрэнгүй
Шагнах тухайА/7292021-12-22Дэлгэрэнгүй
Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулж хөрөнгө гаргах тухайА/7302021-12-22Дэлгэрэнгүй
Тээвэрлэлт гүйцэтгэх чиглэлийн түр тогтоосон хугацааг сунгах тухайА/7312021-10-22Дэлгэрэнгүй
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухайА/7322021-12-22Дэлгэрэнгүй
Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/7332021-12-22Дэлгэрэнгүй
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаасан иргэдийг халах тухайА/7342021-12-22Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/7352021-12-23Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайА/7362021-12-23Дэлгэрэнгүй
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7372021-12-23Дэлгэрэнгүй
Аймгийн тэргүүний ажилтнаар шагнах тухайА/7382021-12-23Дэлгэрэнгүй
Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөн газар эзэмшүүлэх тухайА/7402021-12-23Дэлгэрэнгүй
Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/7412021-12-23Дэлгэрэнгүй
Газар өмчлүүлэх тухайА/7422021-12-23Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/7432021-12-23Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/7442021-12-23Дэлгэрэнгүй
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухайА/632022-01-28Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/332022-01-17Дэлгэрэнгүй
Зураг төслийн гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/302022-01-14Дэлгэрэнгүй
Зураг төсөв шинэчлэх гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/312022-01-14Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/322022-01-14Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/332022-01-17Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/342022-01-17Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/372022-01-18Дэлгэрэнгүй
Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс томилох тухайА/382022-01-19Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392022-01-19Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402022-01-19Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/432022-01-20Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/442022-01-20Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухайА/452022-01-20Дэлгэрэнгүй
Газрын хэмжээ, хаяг өөрчилж газар өмчлүүлэх тухайА/462022/01-20Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухайА/472022-01-20Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө гаргах тухайА/482022-01-21Дэлгэрэнгүй
Дэмжлэг үзүүлэх тухайА/492022-01-21Дэлгэрэнгүй
Аймгийн гамшгаас хамгаалах алба, Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/502022-01-25Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522022-01-26Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532022-01-26Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухайА/552022-01-27Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө гаргах тухайА/562022-01-27Дэлгэрэнгүй
Шагнах тухайА/572022-01-27Дэлгэрэнгүй
Шагнах тухайА/582022-01-27Дэлгэрэнгүй
Гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллах тухайА/592022-01-27Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612022-01-28Дэлгэрэнгүй
Эрх шилжүүлх хөрөнгө гаргах тухайА/622022-01-28Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө гаргах тухайА/662022-02-01Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/672022-02-01Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702022-02-08Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/712022-02-08Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/722022-02-08Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/732022-02-08Дэлгэрэнгүй
Тэргүүний хамт олон шагнах тухайА/762022-02-10Дэлгэрэнгүй
Хүндэтгэл үзүүлэх тухайА/772022-02-10Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/782022-02-10Дэлгэрэнгүй
Сум, агентлаг, төсөвт байгууллагын 2021 оны ажлыг дүнэх тухайА/792022-02-11Дэлгэрэнгүй
Багшийн ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/812022-02-11Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухайА/832022-02-15Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/842022-02-15Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэгч томилж, хөрөнгө гаргах тухайА/852022-02-15Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/872022-02-15Дэлгэрэнгүй
Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/882022-02-15Дэлгэрэнгүй
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг цуцлах тухайА/902022-02-15Дэлгэрэнгүй
Хүндэтгэл үзүүлэх тухайА/942022-02-23Дэлгэрэнгүй
“Зөв хандлага-Эерэг нөлөө” аяныг зохион байгуулахА/2332022-05-03Дэлгэрэнгүй