Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Cloudy
18°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Журам, маягт

ОГНООГАРЧИГҮЙЛДЭЛ
2020Чанарын менежментийн тогтолцооны хороо, чанарын менежер. багийн ажиллах журамДэлгэрэнгүй
2020Чанарын менежментийн тогтолцооны баримт бичиг ба бүртгэлийн хяналтын журамДэлгэрэнгүй
2020Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээний журамДэлгэрэнгүй
2020Чанарын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын журамДэлгэрэнгүй