САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Тендэрийн урилга

ОГНООГАРЧИГҮЙЛДЭЛ
2021Сүхбаатар аймагт зарлагдсан тендерДэлгэрэнгүй
2022Сүхбаатар аймагт зарлагдсан тендерДэлгэрэнгүй

Тендэрийн урилга 2023 он