Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Showers
22°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Төлөвлөгөө

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021Худалдан авах үйл ажиллагааны шинэчлэгдсэн төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй
20222022 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй