АГЕНТЛАГ

Онцгой байдлын газар

Шүүхийн шинжилгээний алба

Мал эмнэлгийн газар

Татварын хэлтэс

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэндийн газар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Боловсрол соёл урлагийн газар

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Орон нутгийн өмчийн газар

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Цагдаагийн газар

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Биеийн тамир спортын газар

Статистикийн хэлтэс

ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГА

Нийтийн номын сан

Угсаатны зүйн музей

Нэгдсэн эмнэлэг

Цаг уур орчны шинжилгээний төв

Жаахан шарга театр

Насан туршийн боловсрол төв

ТӨРИЙН ӨМЧИТ

Сүхбаатар-Эрчимт ДБЭХС ТӨХК

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Талын зам ТӨХК

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ

Сүхбаатар-Ойжуулалт СДОА

Нийтлэг үйлчилгээ

Сүхбаатар-Тохижилт үйлчилгээ